MAPFRE Sigorta
İncir Sigorta Kayseri Kocasinan MAPFRE Sigorta Yetkili Acentesi

İşyeri Sigortası ve Ofisim Sigortası

İşyeri Sigortası ve Ofisim Sigortası Teminatlar

 • Deprem
 • Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, terör ve sabotaj
 • Ekspres nakliye, fazla mesai, tatil ücretleri ve zamları
 • Seyyar ve taşınabilir elektronik cihazlar ek teminatı
 • İhmal, hatalı kullanım ve işletme hataları
 • Üçüncü şahısların vereceği zararlar Hırsızlık, soygun, gasp ve sabotaj
 • Yangın (kavrulma ve alazlanma dahil), duman
 • Patlama (infilak), içe patlama (implosion)
 • Yıldırım (direkt ve endirekt etkileri), fırtına ve dolu
 • Hava ve kara taşıtları çarpması
 • Sel / su baskını, dahili su ve sprinkler sızıntısı
 • Yeraltı suyu ve yağmur suyu, paslanma
 • Aşırı voltaj ve indüklenme
 • İşyeri yardım hizmetleri
 • Cam kırılması
 • Komşu ve kiracı mali mesuliyet
 • İşveren mali mesuliyet
 • Üçüncü şahıs mali mesuliyet
 • Emniyeti suistimal
 • Taşınan para
 • Kasa hırsızlık ve yangın
 • İş durması zararları
 • Tesisat işleri
 • Elektrik işleri
 • Çilingir
 • İşyerinde kalan kişinin kurtarılması
 • Cam işleri
 • Tıbbi danışma hizmeti
 • İşyerinde meydana gelen bir hasar sebebiyle ortaya çıkan seyahat masraflarının karşılanması
 • Güvenlik hizmeti
 • Acil mesajların iletmesi
 • Profesyonel işyeri hizmetleri organizasyonu

İşyeri Sigortası ve Ofisim Sigortası Merak Ettikleriniz

Türk Sigortacılık piyasasına MAPFRE SİGORTA tarafından hazırlanıp sunulan ve Elektronik Cihaz Sigortası kapsamı dahilinde bulunan cihazların yanı sıra Yangın Sigortaları ile teminat verilebilen demirbaş ve dekorasyonun başına gelebilecek tüm zararları liste zorunluluğu olmaksızın ve hasar sebebinin aşağıdaki etkenler olması kaydı ile tazmin eden ve Maddi Zararlar Teminatı (Zorunlu Teminat), Kapsamlı Yazılım Teminatı (Seçimli Teminat), İş Durması Teminatı (Seçimli Teminat) oluşan bir TÜM RİSKLER (ALL RISKS) sigortasıdır.

 • Ani ve beklenmedik
 • Dış etkenli
Hizmet sektörü, turizm acenteleri, avukat büroları noterler ve grafik-dizgi-baskı sektörü, küçük ölçekli imalathaneler, ticarethaneler vb. işletmeler.
 • Ticari amaçla kullanılan tüm yarı iletken teknoloji kullanılmış cihazlar
 • Bilgisayarlar, bilgi işlem merkezleri, ofis ekipmanları
 • Haberleşme, radyo ve TV ekipmanları
 • Grafik basım yayın endüstrisi ekipmanları
 • Makine - tesisat
 • Alarm, test, otomasyon ve ölçüm ekipmanları
 • Demirbaş - dekorasyon (masa, sandalye, dolap, halı, boya, badana vb.)
 • Kapsamlı yazılım teminatı
 • İş durması teminatı

Sigorta bedeli, yeni ikame bedeli üzerinden hesaplanır. Bu değer aşağıdaki unsurlardan oluşur:

 • Cihazın / demirbaşın yenisinin satın alış bedeli
 • Her türlü nakliye masrafları
 • Gümrük, resim, vergi ve harçlar
 • Montaj masrafları

Seçilen teknoloji grubuna göre cihaz, makine, demirbaş ve dekorasyona ait bedellerin tümünün toplamı yukarıda açıklandığı şekilde dikkate alınarak hesaplanacaktır. Aksi takdirde eksik sigorta söz konusu olacaktır. Yeni ikame bedeli uygulaması ile sigorta konusu cihazın/demirbaşın çalışmasının bir hasar sonucu aksamasını önlemek ve hasar olmamışçasına çalışmasına devam etmesini sağlayacak şekilde tamir edilmesini sağlamak mümkündür. Aksi takdirde cihazın performansı azalır ve çalışması etkilenir.

OFİSİM kapsamında iş durması teminatı poliçede maddi zararlar teminatı olması şartıyla verilebilmektedir.

Maddi Zararlar teminatı verilen OFİSİM poliçelerinde maddi zararlar teminatı kapsamına girecek bir sebepten dolayı Sigortalı'nın faaliyetinin durması veya aksaması nedeniyle oluşacak kar kayıpları bu teminatın konusunu oluşturur. Tazminat süresi; bu teminat kapsamında bir hasar oluşması sonucunda hasarın ve kaybın meydana geldiği andan, ticari faaliyetin durma ve aksaması tamamen giderilerek normal faaliyete devam edilmesine kadar geçecek süre için ve azami 2 ay süre ile sınırlıdır. (Bu bölüm ile ilgili verilebilecek teminat; olay başına, maddi zararlar teminatı sigorta bedelinin %50’si ve yıllık toplam azami 100.000 USD ile sınırlıdır.)

Tam ziya halinde ve kısmi hasarlarda; tazminat tamir edilen parçanın veya cihaz/demirbaşın yeniye göre ikame bedelini ve kısmi hasarlarda ilave olarak gerekli tamir masraflarını öder.

OFİSİM Sigortası'nda uygulanacak fiyatlar için Teknoloji Grupları oluşturulmuştur. Fiyatlandırma bu Teknoloji Gruplarına göre değişmektedir. Sigortalanacak işletmenin faaliyet alanına göre girmiş olduğu Teknoloji Grubu Fiyatı kullanılmaktadır.

OFİSİM Sigortası yapılabilmesinin üç önemli ön şartı vardır:

 • OFİSİM Bilgi Formu eksiksiz olarak doldurulmalı ve bizzat Sigortalı tarafından imzalanmalıdır.
 • Demirbaş – Dekorasyon bedeli toplam sigorta bedelinin %50’sini aşmamalıdır.
 • Riziko adresindeki tüm cihaz, makine, demirbaş ve dekorasyon OFİSİM Sigorta poliçesi kapsamına alınmalıdır.

İşyeri Sigortası ve Ofisim Sigortası İlgili Belgeler

Aşağıda incelemekte olduğunuz ürüne ilişkin ihtiyaç duyabileceğiniz bilgi ve dokümanlar yer almaktadır. Herhangi bir soru işaretiniz olması durumunda, İncir Sigorta acentemiz ile iletişime geçerek daha detaylı bilgi alabilirsiniz.

Ofisim Sigortası Genel Şartları Bilgilendirme Formu Broşür

İşyeri Sigortası ve Ofisim Sigortası Online Başvuru

Mapfre

Size Yardımcı Olalım

Whatsapp İletişim Hattı

Whatsapp iletişim hattını kullanarak sormak istediğiniz sorularınızı bize iletebilirsiniz.

+905531980050
Bize Ulaşın

Cep telefonu ile arayarak sormak istediğiniz sorularınızı bize iletebilirsiniz.

0553 198 00 50